Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeenten en worden de kosten van de behandelingen betaald door uw gemeente.

De gemeenten stellen strenge voorwaarden aan de toegang tot en vergoeding van psychische hulpverlening. Met een verwijsbrief van de huisarts waarop staat dat het een verwijzing betreft voor Generalistische Basis GGZ kunt u zich bij ons aanmelden. Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit (ca. 17 gesprekken per jaar). Wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening.

De betaling vindt direct plaats tussen de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland en de gemeenten. U ontvangt dan geen declaratie meer. Let wel, dit geldt echter alleen voor de gemeenten waarmee een contract werd afgesloten  voor 2015. Dit betreft de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland is verplicht om bij de cliënten uit de gemeente Bloemendaal en Heemstede, bij aanvang van hulp, de cliënt aan te melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze ‘melding jeugdhulp’ worden de volgende gegevens doorgegeven: het BSN nummer, startdatum van de hulp, verwachte behandelduur en de naam van de huisarts. U ontvangt thuis een toewijzingsbericht.

Voor gemeenten waar de praktijk geen contracten mee heeft afgesloten, geldt dat u na afloop van de behandeling een declaratie krijgt, die u kan indienen bij uw gemeente. U doet er goed aan ervoor te kiezen om in dit geval zèlf uw gemeente vóóraf te benaderen om duidelijkheid te krijgen over vergoeding.


Volwassenen

De hulp bij de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland wordt vanaf het 18e jaar vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk daarom altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

De praktijk heeft geen contracten met de zorgverzekeraar afgesloten. Na afloop van de zorg, ontvangt u een rekening thuis via Famed. U dient deze rekening zelf te betalen zoals omschreven op de factuur en vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de eisen die uw zorgverzekeraar stelt en de polis die u heeft afgesloten wordt een deel van de kosten vergoed (vraag dit vooraf goed na!).

Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit (5, 8 of 12 gesprekken per jaar) en dat er per jaar meestal één zorg product wordt vergoed. Houd er ook rekening mee dat de eerste kosten geheel voor eigen rekening kunnen komen vanwege het verplichte eigen risico voor zorg uit het basispakket (voor 2021 is dat € 385 per persoon).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk, deze dient u bij het eerste gesprek mee te nemen. De brief moet gedateerd zijn op een datum vóór het eerste gesprek en er moet een vermoeden van een DSM-diagnose in genoemd worden.

Uw zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is: 94-062219 en de AGB-code van de zorgverlener is: 94-016515.


Tarieven

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of u wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk.

  • Behandelcontact (45 minuten): € 99,00
  • Intelligentieonderzoek (inclusief kennismakingsgesprek, afnemen van intelligentie onderzoek, verslag en adviesgesprek ): € 600,00.
  • Overig diagnostisch onderzoek: afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Uitgangspunt is een uurtarief van € 99,00

Wellicht ten overvloede: wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening. Dit tarief bedraagt € 99,00 per consult.


Betalingsvoorwaarden

Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren of ‘no-show’ (niet verschijnen) is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen omdat het dan helaas niet meer mogelijk is om op de voor de cliënt gereserveerde tijd een afspraak met een andere cliënt in te plannen. Dit tarief bedraagt  € 50,00 per consult. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekeraar.